БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, бр. 2

 

Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за статистику Републике Српске. У првом дијелу Билтена приказани су подаци за 2016. годину док су у другом дијелу дати подаци по годинама од 2012. до 2016. године.


Енергетски биланси садрже годишње податке о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и расподјели електричне енергије, топлотне енергије, угља, природног гаса, нафте и деривата нафте у Републици Српској. У енергетским билансима за 2015. годину за сваки енергент дати су подаци у природној (физичкој) јединици мере и у ТЈ (тераџулима). Подаци дати по годинама, од 2012. до 2016. године, приказани су у TJ.