Биланс нафте и деривата нафте, 2016.

 

 

 

 

 

 

Укупан увоз сирове нафте и осталих улазних сировина у Републику Српску у 2016. години износио је 929 098 t. Прерадом 852 459 t сирове нафте и осталих улазних сировина произведено је 823 853 t деривата нафте.


Количина деривата нафте расположива за финалну потрошњу износила је 403 806 t од чега се 284 675 t односило на дизел и уље за ложење, 54 723 t на моторни бензин, 27 353 t на ТНГ, 19 867 t на мазут, 5 434 t на битумен, 7 503 t на мазива и парафински восак и 4 251 t на остале производе.


Највећи потрошачи деривата нафте у 2016. години били су подручје саобраћаја са 285 455 t, индустријa са 40 665 t и домаћинства са 25 397 t, док се 24 812 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење