Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2017. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 15,5%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 9,3%, а обим рада, исказан у тонским километрима, мањи је за 7,2%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 14,4%. Пређени километри аутобуса већи су 10,2%, а обим рада, исказан у путничким километрима, већи је за 11,7%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду јул-септембар 2017. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 0,1%, a број превезених путника већи је за 2,9%.


У жељезничком саобраћају, у трећем тромјесечју 2017. године, обим превезене робе мањи је за 0,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 1,8%. Превезено је 22,5% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 34,6%.


Промет на аеродромима Републике Српске у трећем тромјесечју 2017. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је мањи за 13,3%, док је број летова домаћих авиона био мањи за 28,6%. Број превезених путника страним авионима мањи је за 4,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /