Биланс угља, 2016.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Укупна производња угља у 2016. години износила је 7 142 160 t, од чега на произведњу мрког угља отпада 2 240 353 t, а на лигнит 4 901 807 t.


Од укупно расположиве количине угља (бруто домаћа потрошња) за производњу енергије троши се 95,5%, а за финалну потрошњу 4,5%. За производњу електричне енергије троши се 99,2%, а за производњу топлоте 0,8% угља.


У структури финалне потрошње индустрија учествује са 46,8%, домаћинства са 30,0%, остали потрошачи са 23,0%, док потрошња у области пољопривреде и грађевинарства износи 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ