Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, друго тромјесечје 2017.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у другом тромјесечју 2017. године већи је за 2,5% у односу на прво тромјесечје 2017. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у другом тромјесечју 2017. године већи је за 7,5% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2016. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 9,6% у односу на просјек 2016. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 69 + 702 Правне дјелатности и Дјелатности савјетовања које се односи на управљање (за 131,2%) и J 62 Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности (за 79,9%).Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (за 79,6%) и N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (за 64,6%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење