Индекси индустријске производње, јул 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јулу 2017. године, у поређењу са јуном 2017. године, мања је за 4,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јулу 2017. године, у поређењу с јулом 2016. године, мања је за 1,3%.


У јулу 2017. године у односу на јун 2017. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу мања је за 0,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,1% и енергије за 20,1%, док је производња капиталних производа већа за 25,7% и интермедијарних производа за 1,4%.


У јулу 2017. године у односу на јул 2016. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу мања је за 0,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,9% и енергије за 13,7%, док је производња капиталних производа већа за 36,9% и интермедијарних производа за 7,5%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јулу 2017. године у поређењу са јуном 2017. године, у подручју Производња и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи пад од 5,2%, у Прерађивачкој индустрији пад од 5,6% и у подручју Вађења руда и камена од пад 12,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јулу 2017. године у поређењу с јулом 2016. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи пад од 3,7% и у подручју Вађења руда и камена пад од 9,9%, док је у Прерађивачкој индустрији остварен раст од 1,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење