Клање стоке и живине у кланицама, јун 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током јуна 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 18,5%, као и смањење броја закланих свиња за 9,2%, говеда за 9,3% и оваца за 16,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 25,9%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 2,3%, закланих свиња за 4,8% и закланих оваца за 15,3%.


Током јуна 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 0,7%, док је у истом периоду смањен број закланих говеда за 1,1%, свиња за 3,1% и оваца за 23,4%. Нето тежина говеда закланих током јуна 2017. године, у односу на јун 2016. године, већа је за 13,8%, као и нето маса заклане живине за 7,6%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине закланих свиња за 2,1% и оваца за 20,1%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јуна 2017. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 7,4% и говеда за 3,9%, као и смањење броја заклане живине за 0,5% и свиња за 1,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих говеда за 10,4%, оваца за 5,7% и свиња за 4,8%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 2,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /