Индекси промета индустријe, април 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2017. године, у поређењу са мартом 2017. године, мањи је за 8,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту забиљежен је пад од 6,8% и на иностраном тржишту пад од 11,7%.


У априлу 2017. године, у поређењу с априлом 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 0,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 10,2%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 6,6%.


У априлу 2017. године у односу на март 2017. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи је за 1,8%, трајних производа за широку потрошњу за 4,9%, интермедијарних производа за 5,2% и енергије за 14,8%, док је промет капиталних производа већи за 4,1%.


У априлу 2017. године у односу на април 2016. године календарски прилагођен промет енергије мањи је за 3,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,4% и трајних производа за широку потрошњу за 5,1%, док је промет капиталних производа већи за 31,9% и интермедијарних производа за 4,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење