Индекси промета индустријe, март 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2017. године, у поређењу са фебруаром 2017. године, већи је за 4,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 4,2% и на домаћем тржишту раст од 4,1%.


У марту 2017. године, у поређењу с мартом 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 17,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 24,6% и на домаћем раст од 12,0%.


У марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 27,1%, трајних производа за широку потрошњу за 15,3%, капиталних производа за 5,3% и интермедијарних производа за 5,0%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,0%.


У марту 2017. године у односу на март 2016. године календарски прилагођен промет капиталних производа већи је за 25,3%, енергије за 24,9%, интермедијарних производа за 24,3% и трајних производа за широку потрошњу за 7,3%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење