Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, прво тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у првом тромјесечју 2017. године износила је 78 303 274 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 57 687 209 КМ или 73,7%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 20 616 065 КМ или 26,3%.


У првом тромјесечју 2017. године у односу на исто тромјесечје претходне године вриједност откупа и продаје мања је за 4,9%, при чему је вриједност продаје мања за 7,7%, а вриједност откупа је већа за за 4,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.  /