Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2016.

 

 

 

 

 

Мањи број склопљених бракова

 

У 2016. години у Републици Српској склопљено је 5 563 бракова, што је у односу на претходну годину 332 брака мање.

 

Стопа нупцијалитета је у односу на претходну годину мања и директно је условљена бројем склопљених бракова, те ће у години у којој је број склопљених бракова мањи, бити мања и стопа нупцијалитета и обрнуто. Према посљедњим расположивим подацима Еуростата за 2011. годину, стопа нупцијалитета у ЕУ-28 била је 4,2 склопљена брака на 1 000 становника, а у Републици Српској, у 2016. години, било је 4,8 склопљена брака на 1 000 становника.

 

Највећи број склопљених бракова између држављана Босне и Херцеговине

 

У 2016. години настављен је исти тренд као у претходним годинама. Највећи број склопљених бракова био је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гдје невјеста и младожења имају држављанство Босне и Херцеговине био је 5 142 или 92,4%. Од укупног броја склопљених бракова у 2016. години, у Републици Српској било је 393 или 7,1% невјеста са страним држављанством које су склопиле брак са држављанима Босне и Херцеговине. Од укупног броја невјеста са страним држављанством, њих око 71,0% имале су држављанство једне од република бивше Југославије.  С друге стране, у Републици Српској  било је 27 младожења са страним држављанством који су склопили брак са држављанкама Босне и Херцеговине, од тог броја око 59,3% имали су држављанство једне од република бивше Југославије.

 

Младожење старије од невјеста

 

Просјечна старост при склапању брака за младожењу била је 31,9 година и у односу на претходну годину повећала се за 0,1 годину. Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу била је 29,9 година. У периоду 1998-2016. године, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за 1,3 године. 

 

Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака повећала се у односу на претходну годину и износи 28,3 године, док је граница склапања првог брака остала иста као и 2015. године и износи 26,7 година. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2016. година, повећана је за око двије године.

 

Невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старосној групи 15-19 година, невјесте око девет пута више склапају брак од младожења.

 

У Републици Српској је евидентно одгађање склапања брака, како за младожење тако и за невјесте. Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што опет доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја.

 

Разведени бракови

 

У 2016. години у Републици Српској било је 1 025  разведених бракова. Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Бањој Луци 294, Бијељини 120, Приједору 68, Добоју 59 и Градишци 49. У односу на посљедње расположиве податке Еуростата за стопу диворцијалитета ЕУ-28 (2011. година), Република Српска се налази испод просјека. Стопа диворцијалитета у ЕУ-28 (2011. године) била је 2,0 разведена брака на 1 000 становника, а у Републици Српској у 2016. години било је  0,9 разведена брака на 1 000 становника. На 1 000 склопљених бракова било је 184,3 разведених бракова. Сваки пети склопљени брак у Републици Српској био је разведен.

 

Просјечно трајање брака прије развода било је 12,7 година

 

Од прве до пете година брака развело се 22,0% парова, 22,4% парова се развело између 5-9 година трајања брака У току прве године брака развело се 5,2%, а укупан број бракова разведених након 25 и више година био је 13,2%.

 

Просјечна старост мужа при разводу брака већа је од старости жене за око четири године

 

Просјечна старост мужа при разводу брака била је 41,7 година, а жене 38,0 година.  

 

Око 21,6% разведених бракова били су бракови без дјеце, око 21,8% сa једним дјететом, а око 26,7% са два дјетета. Највећи број разведених бракова је без издржаване дјеце око 25,7%, са једним дјететом око 21,6%, са двоје и више дјеце око 19,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /