Средње школе на крају школске 2015/2016. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске године 2015/2016. године 10 861 ученика је завршило школу што је у односу на крај 2014/2015. године мање за 1 498 ученика или 12,1%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 52,0% мушких и 48,0% женских.

 

У току 2015/2016. године 372 ученика je промијенилo школу што је у  односу на претходну годину  мање за 1,1%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима износи 61,8%

 

У току 2015/2016. године 306 ученика је прекинуло школовање што је у односу на 2014/2015. годину више за 10,8%. У стручним техничким школама школовање је прекинуо  141 ученик, док је у стручним школама  138 ученика прекинуло школовање.

 

Најчешћи разлог напуштања школовања је лош успјех у школи, 50%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Средње школе по општинама, крај школске 2011/2012. године   Средње школе по општинама, крај школске 2011/2012. године