Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2016/2017. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2016/2017. године  средње школе похађа 41 136 ученика што је у односу на почетак 2015/2016. године мање 2,3% ученика или  953.

 

Према пољима образовања највеће интересовање  ученика је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и конструкција „ 11 564 или 28,1%  и у средњем образовању /општи програм 9 443 ученика или 22,9%.  

 

Број ученица у средњем образовању износи 50,3%, а највећи број ученица 5 935 или 28.7% је у средњм образовању/општи програми које обухвата ученице у  гимназијама.

 

Број полазника образовања одраслих у 2016/2017. мањи је за 1,2% у односу на 2015/2016. годину. Највише полазника 50% похађа  поље образовања „Здравље и социјална заштита". 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.