Индекси индустријске производње, март 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2017. године, у поређењу са фебруаром 2017. године, мања је за 1,7%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2017. године, у поређењу с мартом 2016. године, мања је за 5,2%.

 

У марту 2017. године у односу на фебруар 2017. године десезонирана производња интермедијарних производа већа је за 8,3%, нетрајних производа за широку потрошњу већа за 0,7% и капиталних производа за 0,6%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,9%  и енергије за 2,5%. 

 

У марту 2017. године у односу на март 2016. године календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу мања је за 7,4%, трајних производа за широку потрошњу за 22,4% и енергије за 22,9%, док је производња интермедијарних производа већа за 24,7% и производња капиталних производа за 21,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2017. године у поређењу са фебруаром 2017. године у подручју Вађења руда и камена остварила је раст од 6,6% и у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији раст од 0,6%, док је у Прерађивачкој индустрији забиљежен пад од 10,1%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2017. године у поређењу с мартом 2016. године, у подручју Вађења руда и камена биљежи раст од 10,2%, док је у Прерађивачкој  индустрији евидентиран пад од 5,8% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 11,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење