Инвестиције, 2005-2015.

 

 

 

 

 

 

У овом Саопштењу објављује се ревидирана серија података о оствареним инвестицијама у стална средства пословних субјеката на подручју Републике Српске, у текућим цијенама, за период 2005-2015. година.


Републички завод за статистику Републике Српске извршио је ревизију раније објављених података у складу са међународним методологијама Европским системом рачуна 2010 (European System of Accounts-ESA 2010) и Системом националних рачуна 2008 (System of National Accounts - SNA 2008).


Усаглашавајући се са новим методологијама ESA 2010 и SNA 2008, најзначајније методолошке промјене односе се на третман истраживања и развоја, као дијела неопипљивих сталних средстава.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ