Основне школе по општинама, почетак школске 2016/2017. године (претходни подаци) - исправљено саопштење

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2016/2017. године у 679 основних и 22 школе за дјецу са посебним потребама у образовни процес било је укључено 92 683 ученика, што је у односу на почетак школске 2015/2016. године мање за 1 381 ученика, или 1,4%.


У прве разреде ове године уписано је 10 300 ученика, што је у односу на школску 2015/2016. годину мање за 3,6%. Мањи број ученика евидентан је у вишим разредима, и то за 2,4%.


Опремљеност школа рачунарима и у школској 2016/2017. години смањена је, тако да школе посједују 13 124 рачунара, од чега ученици користе 10 846, док је број рачунара у школама са приступом интернету више од половине (55,4%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /