Свјетски дан вода, 22. март 2017.

 

 

На Свјетски дана вода, који се обиљежава сваке године 22. марта, у бројним земљама широм свијета организују се бројне активности којима се скреће пажња јавности на питање вода. Сваке године Уједињене нације и њене чланице обиљежавају Свјетски дан вода под посебним слоганом којим се наглашава одређени аспект коришћења воде и одрживог управљања водним ресурсима. Овогодишњим слоганом, „Отпадне воде", скреће се пажња на потребу побољшања квалитета вода кроз смањење загађења отпадних вода, смањење количине нетретиране отпадне воде и повећање количине рециклиране и поново искоришћене воде. Побољшање квалитета вода на овај начин представља један од УН циљева одрживог развоја до 2030. године.Чињенице о води (http://www.worldwaterday.org):

- 663 милиона људи нема адекватно ријешено питање водоснабдијевања;

- До 2050. године око 70% свјетске популације ће живјети у градовима, при чему већина градова у земљама у развоју нема развијену инфраструктуру за управљање отпадним водама на ефикасан и одржив начин;

- Отпадне воде су потенцијални извор нутријената, енергије, воде и обновљивих материјала;

- Глобално посматрано, преко 80% отпадне воде из домаћинстава, градова, индустрије и пољопривреде доспијева назад у природу без претходног третмана.У Републици Српској, од укупне количине воде која се испоручи корисницима путем јавних водовода око 50% се испусти у јавну канализацију као отпадна комунална вода. Иако незнатан, удио пречишћених у укупно испуштеним отпадним комуналним водама показује тренд повећања са 3,1% на 4,7% током периода 2011-2015. година.Када су у питању отпадне воде из индустрије, око 90% укупно коришћене воде бива испуштено у површинске воде. Остатак отпадних вода испушта се у јавну канализацију и земљу, односно септичке јаме. Преко 80% индустријске отпадне воде прође одређени вид тремана прије испуштања.