Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, јул 2017.     1 330 КМ
Стопа инфлације, јул 2017.   -0,3%
Покривеност увоза извозом, јануар - јул 2017. (претходни податак)
  71,0%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010 (претходни подататак)
  9,63 милијардe КМ

Ново

22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
22.08.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.