Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Туризам 29.01.2024. децембар 2023. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 29.01.2024. December 2023 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.02.2024. јануар 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.02.2024. January 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.03.2024. фебруар 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.03.2024. February 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 29.04.2024. март 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 29.04.2024. March 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.05.2024. април 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.05.2024. April 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.06.2024. мај 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.06.2024. May 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 29.07.2024. јун 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 29.07.2024. June 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.08.2024. јул 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.08.2024. July 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.09.2024. август 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.09.2024. August 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 30.09.2024. 2023. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2024. БИЛТЕН годишње Tourism 30.09.2024. 2023 BULLETIN - TOURISM, 2024 BULLETIN annual
Туризам 28.10.2024. септембар 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 28.10.2024. September 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.11.2024. октобар 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.11.2024. October 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly
Туризам 27.12.2024. новембар 2024. Број долазака и ноћења туриста саопштење мјесечно Tourism 27.12.2024. November 2024 Number of tourist arrivals and nights release monthly