Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Социјална заштита 25.01.2024. 2022. Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS саопштење годишње Social welfare 25.01.2024. 2022 European system of integrated social welfare statistics (ESSPROS) release annual
Социјална заштита 27.05.2024. 2023. Корисници додатка за дјецу саопштење годишње Social welfare 27.05.2024. 2023 Child support beneficiaries release annual
Социјална заштита 17.06.2024. 2023. Корисници социјалне заштите саопштење годишње Social welfare 17.06.2024. 2023 Social welfare beneficiaries release annual
Социјална заштита 17.06.2024. 2023. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле саопштење годишње Social welfare 17.06.2024. 2023 Social welfare institutions for children, youth and adults release annual
Социјална заштита 17.06.2024. 2023. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској саопштење годишње Social welfare 17.06.2024. 2023 Guardianship, foster care and adoption in Republika Srpska release annual
Социјална заштита 20.08.2024. 2023. БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2024. БИЛТЕН годишње Social welfare 20.08.2024. 2023 BULLETIN - SOCIAL WELFARE, 2024 BULLETIN annual
Социјална заштита 30.09.2024. 2023. Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS (претходни подаци) саопштење годишње Social welfare 30.09.2024. 2023 European system of integrated social protection statistics, ESSPROS (preliminary data) release annual