Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Образовање 01.04.2024. 2023. Образовање у саобраћају саопштење годишње Education 01.04.2024. 2023 Education in traffic release annual
Образовање 25.04.2024. 2024. Домови ученика и студената (претходни подаци) саопштење годишње Education 25.04.2024. 2024 Boarding homes for pupils and students (preliminary data) release annual
Образовање 15.11.2024. 2023. Финансијска статистика образовања саопштење годишње Education 15.11.2024. 2023 Financial statistics of education release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. 2023. Доктори наука (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. 2023 Doctors of science (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. академска школска година 2023/2024. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. Academic school year 2023/2024 Teachers and assistants in higher education institutions (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. 2023. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. 2023 Masters of science, masters end specialists, (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. академска школска година 2023/2024. Уписани студенти (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. Academic school year 2023/2024 Enrolled students (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. 2023. Студенти који су завршили студије првог циклуса (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. 2023 First-cycle study graduates (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. школска година 2023/2024. Уписани на мастер и специјалистичке студије (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. School year 2023/2024 Еnrolled in master and specialist studies, (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 15.04.2024. школска година 2023/2024. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци) саопштење годишње Education (higher) 15.04.2024. School year 2023/2024 Doctoral candidates - persons in the process of acquiring a doctorate of science (preliminary data) release annual
Образовање (високо) 30.09.2024. школска година 2023/2024. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024. БИЛТЕН годишње Education (higher) 30.09.2024. School year 2023/2024 BULLETIN - HIGHER EDUCATION, 2023/2024 BULLETIN annual
Образовање (основно) 26.02.2024. почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. Основно образовање (претходни подаци) саопштење годишње Education (primary) 26.02.2024. Beginning of the school year 2023/2024, End of the school year 2022/2023 Primary education (preliminary data) release annual
Образовање (основно) 05.06.2024. почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024. БИЛТЕН годишње Education (primary) 05.06.2024. Beginning of the school year 2023/2024, End of the school year 2022/2023 BULLETIN - PRIMARY EDUCATION, 2023/2024 BULLETIN annual
Образовање (предшколско) 25.01.2024. радна година 2023/2024. Предшколско васпитање и образовање (претходни подаци) саопштење годишње Education (pre-school) 25.01.2024. Working year 2023/2024 Preschool upbringing and education (preliminary data) release annual
Образовање (предшколско) 15.04.2024. школска година 2023/2024. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024. БИЛТЕН годишње Education (pre-school) 15.04.2024. School year 2023/2024 BULLETIN - PRE-SCHOOL EDUCATION, 2023/2024 BULLETIN annual
Образовање (средње) 25.03.2024. почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. Средње образовање (претходни подаци) саопштење годишње Education (secondary) 25.03.2024. Beginning of the school year 2023/2024, End of the school year 2022/2023 Secondary ucation (preliminary data) release annual
Образовање (средње) 26.06.2024. почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024. БИЛТЕН годишње Education (secondary) 26.06.2024. Beginning of the school year 2023/2024, End of the school year 2022/2023 BULLETIN - SECONDARY EDUCATION, 2023/2024 BULLETIN annual