Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Информационо друштво 07.10.2024. 2024. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима саопштење годишње Information society 07.10.2024. 2024 Use of information and communication technologies in enterprises release annual
Информационо друштво 07.10.2024. 2024. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно саопштење годишње Information society 07.10.2024. 2024 Use of information and communication technologies in households release annual