Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Национални рачуни 28.02.2024. четврто тромјесечје 2023. Тромјесечни бруто домаћи производ саопштење тромјесечно National accounts 28.02.2024. Fourth quarter 2023 Quarterly Gross Domestic Product release quarterly
Национални рачуни 31.05.2024. прво тромјесечје 2024. Тромјесечни бруто домаћи производ саопштење тромјесечно National accounts 31.05.2024. First quarter 2024 Quarterly gross domestic product release quarterly
Национални рачуни 15.07.2024. 2023. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци) саопштење годишње National accounts 15.07.2024. 2023 Gross domestic product by production approach (preliminary data) release annual
Национални рачуни 15.07.2024. 2023. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци) саопштење годишње National accounts 15.07.2024. 2023 Gross domestic product by income approach (preliminary data) release annual
Национални рачуни 02.09.2024. друго тромјесечје 2024. Тромјесечни бруто домаћи производ саопштење тромјесечно National accounts 02.09.2024. Second quarter 2024 Quarterly gross domestic product release quarterly
Национални рачуни 15.11.2024. 2023. Бруто домаћи производ по производном приступу саопштење годишње National accounts 15.11.2024. 2023 Gross domestic product by production approach release annual
Национални рачуни 15.11.2024. 2023. Бруто домаћи производ по расходном приступу саопштење годишње National accounts 15.11.2024. 2023 Gross domestic product by expenditure approach release annual
Национални рачуни 15.11.2024. 2023. Бруто домаћи производ по доходовном приступу саопштење годишње National accounts 15.11.2024. 2023 Gross domestic product by income approach release annual
Национални рачуни 02.12.2024. треће тромјесечје 2024. Тромјесечни бруто домаћи производ саопштење тромјесечно National accounts 02.12.2024. Third quarter 2024 Quarterly gross domestic product release quarterly
Национални рачуни 16.12.2024. 2023. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2024. БИЛТЕН годишње National accounts 16.12.2024. 2023 BULLETIN - NATIONAL ACCOUNTS, 2024 BULLETIN annual