Индекси индустријске производње, септембар 2023.
 

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2023. године, у поређењу са августом 2023. године, већа је за 1,1%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2023. године, у поређењу са септембром 2022. године, већа је за 3,5%.

У септембру 2023. године у односу на август 2023. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 13,2%, трајних производа за широку потрошњу за 5,4%, интермедијарних производа за 2,9%, док је производња енергије мања за 0,7% и нетрајних производа за широку потрошњу за 4,9%.

У септембру 2023. године у односу на септембар 2022. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 33,0%, капиталних производа за 13,8%, интермедијарних производа за 0,2%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 12,7% и трајних производа за широку потрошњу за 22,3%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2023. године у поређењу са августом 2023. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 3,2% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 2,9%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 4,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2023. године у поређењу са септембром 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 29,4% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 25,1%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 2,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

 

Нисте регистровани?