Статистичке области

 

 ЛИСТА СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ПОКАЗАТЕЉА

 

 

ЕКОНОМСКЕ СТАТИСТИКЕ

 

               

 

Пољопривреда и рибарство    Шумарство    Индустрија    Енергетика    Грађевинарство   

Дистрибутивна трговина и остале услуге    Спољна трговина    Угоститељство    Туризам    Саобраћај    

 

 

СТАТИСТИКЕ РАДА, ЦИЈЕНА, ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

    

 

Рад (плате и запосленост)    Цијене    Животна средина    

 

 

СТАТИСТИКЕ СТАНОВНИШТВА, ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА И ПРАВОСУЂА

 

         

 

Становништво    Образовање    Социјална заштита    Правосуђе    Култура и умјетност    

Наука, технологија и иновације    

 

 

СТАТИСТИКЕ НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА И УЗОРАКА

 

  

 

Национални рачуни    Инвестиције  

 

 

АНКЕТЕ

 

 

Структурне пословне статистике   Здравство