Чланци који садрже tag '2015'
БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2015.
          Подаци објављени у овом Билтену добијени су на основу Анкете о потрошњи домаћинстава у 2015. години. Анкета је спроведена у складу са међународним стандардима и методолошким препорукама Статистичке канцеларије ЕУ (ЕУРОСТАТ), чиме је обезбијеђена међународна више

Индекси цијена у пољопривреди, друго тромјесечје 2018.
            Продајне цијене пољопривредних производа у другом тромјесечју 2018. године у односу на просјек продајних цијена из 2015. године више су за 5,6%, a у односу више

Метаподаци (ESMS)
    Дистрибутивна трговина, 2017. Друмски саобраћај, 2017. Индекс потрошачких цијена, 2016. Индекси спољне трговине, 2016. Индекси цијена произвођача индустријских производа, 2017. Просјечне плате, 2016. Рођени и умрли, 2017. Склопљени и разведени бракови, више

претходна страна 2 од 247 сљедећа