Чланци који садрже tag '2015'
Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (исправљено саопштење)
Анкете           Просјечна  мјесечна  потрошња  по  домаћинству  у  Републици  Српској  у  2015.  години  била  је   више

Бруто домаћи производ по производном приступу, 2016. (претходни подаци)
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2015. и 2016. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више

Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2016. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2015. и 2016. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више

претходна страна 2 од 233 сљедећа