Чланци који садрже tag '2015'
Индекси цијена у пољопривреди, треће тромјесечје 2018.
            Продајне цијене пољопривредних производа у трећем тромјесечју 2018. године у односу на просјек продајних цијена из 2015. године ниже су за 3,6%, a у односу више

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
  Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи основу за креирање и више

Трговина на мало, октобар 2018.
          Укупан десезонирани промет у трговини на мало у октобру 2018. године, у односу на септембар 2018. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 1,5%, а више

претходна страна 2 од 249 сљедећа