Чланци који садрже tag '2015'
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2016.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2016. године већи је за 0,5% у односу на треће тромјесечје 2016. године. Укупан календарски више

ЖИВОТНА СРЕДИНА, билтен број 1
  Имајући у виду све већи значај и потребу за подацима из ове области, Републички завод за статистику припремио је публикацију која корисницима пружа увид у низ директних и индиректних података о стању животне средине у Републици Српској. Подаци су више

Цијене продатих нових станова, четврто тромјесечје 2016.
            Број продатих завршених нових станова у четвртом тромјесечју 2016. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у 2015. години за 140,9% више

страна 1 од 213 сљедећа