Чланци који садрже tag '2015'
Рођени и умрли у Републици Српској, 2016.
            Благи раст броја живорођених   Укупан број живорођене дjеце у Републици Српској у 2016. години био је 9 452, од тога више

Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2016.
          Мањи број склопљених бракова   У 2016. години у Републици Српској склопљено је 5 563 бракова, што је у односу на претходну годину више

Процјена броја становника за Републику Српску
      2013 2014 2015 2016 /////////////// ///////////////////////// ///////////////////////// ///////////////////////// ///////////////////////// Укупно 1 171 179 1 167 082 1 162 више

страна 1 од 228 сљедећа