Чланци који садрже tag '2015'
Интегрисани систем социјалне заштите, 2015.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%. Код примитакa у социјалној заштити више

Годишња саопштења Анкете о радној снази
      2017.         2016. више

Мјесечни статистички преглед, 2015. година
            2015.                               више

страна 1 од 235 сљедећа