Чланци који садрже tag '2016'
Грађевинска активност, 2017. (исправљено саопштење)
            Вриједност извршених радова у 2017. години износила је 706 130 000 КМ и у поређењу са 2016. годином мања је за 76 146 000 КМ више

Бруто домаћи производ по производном приступу, 2017.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2016. и 2017. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више

Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2017.
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2016. и 2017. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више

претходна страна 3 од 255 сљедећа