Чланци који садрже tag '2014'
Годишња саопштења истраживање и развој и иновације, 2016. година
            2016.                               више

Финансијска статистика образовања
        ФИНАНСИЈСКА СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА       2016.                         више

БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018. (друго, измијењено издање)
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2013/2014. до 2017/2018. године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више

претходна страна 2 од 248 сљедећа