Чланци који садрже tag '2014'
Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2015.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2015. години износила је 7 677,3 Gg CO2-eq, што је више

Иновативне активности предузећа, 2014-2016. (исправљено саопштење)
                                        више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2015. (исправљено саопштење)
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%. Код примитакa у социјалној заштити више

претходна страна 2 од 246 сљедећа