Чланци који садрже tag '2014'
БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2014/2015. до 2018/2019. године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више

БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2019.
            Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.   Подаци су систематизовани у четири дијела:   више

Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета, 2017.
            Републички завод за статистику у овом саопштењу објављује скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за 2017. годину. У овим таблицама показатељи су израђени за више

страна 1 од 248 сљедећа