Чланци који садрже tag 'подаци'
БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, бр. 10_друго, измијењено издање
       Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.   Подаци више

БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13
        Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из наведене области који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2011-2016. године.   Билтен туризма приказује више

БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, број 20_друго, измијењено издање
           Статистички билтен "Индустријски производи - PRODCOM резултати" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику Републике Српске објављује количинске показатеље о индустријској производњи.   Подаци о произведеним и продатим количинама индустријских производа више

претходна страна 2 од 147 сљедећа