Чланци који садрже tag 'подаци'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јун 2017. (претходни подаци)
          У периоду јануар - јун 2017. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 3 951 378 000 КМ, од чега се на извоз више

Бруто домаћи производ по производном приступу, 2016. (претходни подаци)
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2015. и 2016. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више

Запослени, март 2017.
            Подаци о запосленима односе се на стање 31. март 2017. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више

страна 1 од 140 сљедећа