Републички завод за статистику - Република Српска
Чланци који садрже tag 'подаци'
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2018.
            У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2013-2017. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег више

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јун 2018.
           Подаци приказани у прегледу  званични су статистички подаци који се прикупљају и обрађују у складу са Статистичким програмом Републике Српске. Поред података које прикупља и обрађује више

БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2018.
       Билтен шумарства је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области шумарства и ловне привреде. Подаци се прикупљају сваке године сагласно Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за више

страна 1 од 183 сљедећа