Чланци који садрже tag 'подаци'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јануар 2017. (претходни подаци)
          У јануару 2017. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 471 879 000 КМ, од чега се на извоз односило 226 565 000 више

Радни састанци у Републичком заводу за статистику, 16. фебруар 2017.
  Републички завод за статистику Републике Српске у децембру 2017. године ће, као што је и најављено у календару публиковања, објавити нову публикацију „Градови и општине Републике Српске“. Основу поменуте публикације представљаће поглавље 31 „Статистичког годишњака“, више

ЖИВОТНА СРЕДИНА, билтен број 1
  Имајући у виду све већи значај и потребу за подацима из ове области, Републички завод за статистику припремио је публикацију која корисницима пружа увид у низ директних и индиректних података о стању животне средине у Републици Српској. Подаци су више

страна 1 од 119 сљедећа