Чланци који садрже tag 'подаци'
Социјална заштита, билтен број 15
          У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2012-2016. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања више

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јун 2017.
             Подаци приказани у прегледу су званични статистички подаци који се прикупљају и обрађују у складу са Статистичким програмом Републике Српске. Поред података које прикупља и обрађује Републички завод за статистику Републике Српске, у Прегледу се више

ШУМАРСТВО, билтен број 17
        Билтен шумарства је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области шумарства и ловне привреде. Подаци се прикупљају сваке године сагласно Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период 2012 - 2016. година. Билтен више

страна 1 од 141 сљедећа