Чланци који садрже tag 'године'
Индекси промета индустријe, септембар 2018.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2018. године, у поређењу са августом 2018. године, већи је за 10,6%. Ако упоредимо промет на домаћем више

Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, септембар 2018.
          Производња шумских сортимената у септембру 2018. године у односу на септембар 2017. године већа је за 2,6%, а продаја шумских сортимената за 5,0%. Производња шумских сортимената више

Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2018.
          Током септембра 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године, повећан је број заклане живине за 14,2%, док је број закланих оваца мањи за 6,6%, више

претходна страна 2 од 612 сљедећа