Чланци који садрже tag 'године'
Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, треће тромјесечје 2017. (претходни подаци)
          Извозне цијене у трећем тромјесечју 2017. године повећане су за 2,5% у односу на период јануар - децембар 2016. године, док су увозне цијене смањене за више

Отпад из производних дјелатности, 2016.
            Током 2016. године у подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Грађевинарство, настало је укупно више

Анкета „Годишње истраживање фарми"
  Републички завод за статистику Републике Српске у 2017. години први пут спроводи Анкету „Годишње истраживање фарми" (ГИФ). На територији Републике Српске, Анкетом ће бити обухваћена 5 282 породична пољопривредна газдинства. Газдинства су одабрана случајним узорком, а интервјуисање од више

страна 1 од 510 сљедећа