Чланци који садрже tag 'године'
БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, бр. 10_друго, измијењено издање
       Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.   Подаци више

БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13
        Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из наведене области који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2011-2016. године.   Билтен туризма приказује више

Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, август 2017.
          Производња шумских сортимената у августу 2017. године у односу на август 2016. године већа је за 5,6%, а продаја шумских сортимената за 13,8%. Производња шумских сортимената више

страна 1 од 492 сљедећа