Чланци који садрже tag 'број'
Резултати Пописа 2013, Градови, општине, насељена мјеста
      Саопштење (pdf, 7 MB)   Табеле (xlsx, 1 MB)   Резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ 2013. године (у даљем тексту: Попис) спроведеног на територији више

Резултати Пописа 2013, Домаћинства и породице
  У тематском саопштењу „Домаћинства и породице" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године o укупном броју домаћинстава Републике Српске, према броју чланова, типу и изворима прихода, као и податке о више

Резултати Пописа 2013, Брачни статус и фертилитет
  У тематском саопштењу „Брачни статус и фертилитет" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. o брачном статусу и фертилитету женског становништва према стању на дан 30. септембра 2013. године у 24 више

страна 1 од 229 сљедећа