Чланци који садрже tag 'број'
БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13
        Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из наведене области који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2011-2016. године.   Билтен туризма приказује више

Клање стоке и живине у кланицама, август 2017. (исправљено саопштење)
          У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током августа 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 21,2% и закланих оваца за 9,4%, више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2015.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%. Код примитакa у социјалној заштити више

страна 1 од 258 сљедећа