Чланци који садрже tag 'српске'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), јул 2019. (претходни подаци)
          У периоду јануар - јул 2019. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 2 521 719 000 ЕUR, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), јул 2019. (претходни подаци)
          У периоду јануар - јул 2019. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 2 846 083 000 USD, од чега се на извоз више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2019.
            Количина робе превезене у другом тромјесечју 2019. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 33,4%. У истом периоду, пређени пут теретних више

претходна страна 2 од 255 сљедећа