Чланци који садрже tag 'републике'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јун 2017. (претходни подаци)
          У периоду јануар - јун 2017. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 3 951 378 000 КМ, од чега се на извоз више

Просјечне потрошачке цијене, јун 2017.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне више

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (исправљено саопштење)
Анкете           Просјечна  мјесечна  потрошња  по  домаћинству  у  Републици  Српској  у  2015.  години  била  је   више

страна 1 од 175 сљедећа