Чланци који садрже tag 'години'
Бруто домаћи производ, доходовни приступ, 2018. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2017. и 2018. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама   више

Инвестиције, 2018. (претходни подаци)
            У овом Саопштењу објављују се подаци о оствареним инвестицијама у стална средства пословних субјеката на подручју Републике Српске, у текућим цијенама у 2018. години.   више

Површине и засади на крају прољећне сјетве, 2019.
            Укупно засијане површине у 2019. години у Републици Српској износе 316 915 ha, што је за 1,3% мање у односу на 2018. годину. У сектору више

страна 1 од 193 сљедећа