Чланци који садрже tag 'односу'
Клање стоке и живине у кланицама, август 2017. (исправљено саопштење)
          У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током августа 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 21,2% и закланих оваца за 9,4%, више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2015.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%. Код примитакa у социјалној заштити више

Тромјесечни бруто домаћи производ, II тромјесечје 2017.
          Бруто домаћи производ (БДП) у другом тромјесечју 2017. године у односу на друго тромјесечје 2016. године има позитивну стопу раста од 1,7%. Посматрано по подручјима класификације више

претходна страна 2 од 371 сљедећа