Чланци који садрже tag 'односу'
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2016.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2016. године већи је за 0,5% у односу на треће тромјесечје 2016. године. Укупан календарски више

Трговина на мало, јануар 2017.
          Укупан десезонирани промет у трговини на мало у јануару 2017. године, у односу на децембар 2016. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 2,8%, а више

Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2017.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2017. године, у односу на децембар 2016. године, у просјеку су више за 0,8%, и у односу више

страна 1 од 308 сљедећа