Чланци који садрже tag 'производња'
Биланс нафте и деривата нафте, 2018.
            Укупан увоз сирове нафте и осталих улазних сировина у Републику Српску  у 2018. години износио је 694 710 t. Прерадом 708 569 t сирове више

Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, октобар 2019.
          Производња шумских сортимената у октобру 2019. године у односу на октобар 2018. године мања је за 0,6%, а продаја шумских сортимената за 0,1%.   Производња више

Отпад из производних дјелатности, 2018.
            Током 2018. године у подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и више

страна 1 од 226 сљедећа