Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2018. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, већа је за 2,0%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 2,0% и на објектима нискоградње већа је за 1,3%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2018. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2017. године, већа је за 6,5%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 7,8% и на објектима нискоградње већа је за 1,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/