Класификације, номенклатуре, шифарници

 

Класификације

 

 

Класификација дјелатности (2010)

Класификација занимања (КЗБиХ-08) 

Номенклатура индустријских производа

Листа отпада

 

 

Међународне класификације

 

Међународна стандардна класификација занимања

Међународна стандардна класификација образовања ISCED-1997

Међународна стандардна класификација образовања ISCED-2011

Класификациони сервер Еуростата