Посебне публикације

 

 

 

 

 

Пригодна издања разноврсног садржаја.

 

 

 

Отворена књига о Попису у БиХ 2013, друго, допуњено издање
    Вријеме даје одговор на сва питања. Руководећи се том мишљу, поштовани читаоци и корисници, сматрамо да је дошло вријеме да објавимо друго, допуњено издање Отворене књиге о Попису у БиХ 2013.   Вријеме јесте више
 
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.
    Једно од кључних начела у статистичкој дјелатности утврђено Кодексом праксе европске статистике је начело јавности, које заправо значи да су сви резултати који су производ рада статистичких институција, осим повјерљивих података, доступни јавности.   Руковођени не више
 
Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике
  Након усвајања измијењеног Кодекса праксе европске статистике од стране Одбора Европског статистичког система, и након што је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Основна начела званичне статистике, осигуравање високог квалитета статистичких производа и услуга постало је још више
 
страна 1 од 1