Спољна трговина

 

 

 

 

Статистика спољне трговине прати робну размјену Републике Српске са иностранством. Подаци се обухватају према систему специјалне трговине у складу са европским стандардима. Статистика спољне трговине обухвата сав промет робе која се извози из Републике Српске и која се увози у Републику Српску. 

 

Извор података за статистику спољне трговине је царински документ, Јединствена царинска исправа о увозу и извозу робе (ЈЦИ). Подаци се прикупљају на мјесечној основи, а објављују на мјесечном, кварталним и годишњем нивоу.

 

 

 


СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ:

 

БИЛТЕН

- Спољна трговина

 

САОПШТЕЊА

Мјесечна: Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM); Робна размјена Републике Српске са иностранством (€); Робна размјена Републике Српске са иностранством ($) 

 

Тромјесечна: Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске 

 

Годишња: Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске; Робна размјена Републике Српске са иностранством