Животна средина

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

 

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2018.
            Предузећа су се у 2018. години снабдјела са укупно 16 860 630 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена више
 
Јавна канализација, 2018.
            Системом јавне канализације у 2018. години испуштено је укупно 27 214 000 m³ отпадних вода, што је за 0,6% мање у односу на 2017. више
 
Јавни водовод, 2018.
            Јавни водоводи су у 2018. години захватили укупно 97 936 000 m³ воде, што је за 1,4% мање него у 2017. години.  Из јавних више
 
страна 1 од 14 сљедећа