Животна средина

 

 

МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Отпад из производних дјелатности

   Прикупљени и одложени отпад

   Трошкови заштите животне средине

 

 

 

   ЛИСТА ОТПАДА

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ

 

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавном водоводу, 2017.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавној канализацији, 2017.

  Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања, 2017.

  Извјештај о квалитету - Статистика отпада, 2014.

  Извјештај о квалитету - Јавна канализација, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика јавног водовода, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика коришћења и заштите воде од загађивања, 2013.

  Извјештај о квалитету - Статистика отпада, 2012.