Угоститељство

 

 

 

 

Статистика угоститељства се бави прикупљањем, обрадом и презентовањем података. Подаци се прикупљају тромјесечним и годишњим извјештајем угоститељства од угоститељских и других предузећа која обављају угоститељску дјелатност.

 

Публикују се подаци о промету у угоститељству по врсти услуга, тромјесечјима и мјесецима као и по општинама.

 

 

 

 

СТАТИСТИКА УГОСТИТЕЉСТВА:

 

БИЛТЕН

- Угоститељство и туризам

 

САОПШТЕЊE

Тромјесечна: Промет у угоститељству