Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 0,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 0,6%, док је на објектима нискоградње мања за 1,7%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2019. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2018. године, мања је за 3,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 5,6%, док је на објектима нискоградње мања за 9,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ