БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2018

 

Тематски билтен Индустрија је публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2015. до 2017. године.

 

Индустријске дјелатности према Класификацији дјелатности БИХ 2010 обухватају сљедећа подручја: (В) Вађење руда и камена, (С) Прерађивачка индустрија, (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и подручје E - Снабдијевање водом; Канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине (област 36 - Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом и грана 38.3 - Рециклажа (прерада) материјала).